ΕΚΔΟΣΕΙΣ

20.03.2024 Version 9.11.42 Released
- Βελτιώσεις στη διασύνδεση με πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τη διαβίβαση των παραστατικών σας Real time στο mydata.
- Αποστολή μηνυμάτων στους ασθενείς και από την καρτέλα των υπενθυμίσεων.
- Βελτιώσεις στην καρτέλα του διαθλαστικού ελέγχου.
- Προσθήκη εκτύπωσης στην καρτέλα stress test.
- Προσθήκη των αργιών για τα έτη 2024, 2025.
- Προσθήκη κινητών εορτών για το έτος 2024.
- Διορθώσεις bugs σε διάφορες φόρμες.
01.11.2022 Version 9.11.38 Released
- Βελτιώσεις στην Ενότητα Αποθήκης.
- Διασύνδεση με πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τη διαβίβαση των παραστατικών σας Real time στο mydata.
- Προσθήκη των αργιών για τα έτη 2023, 2024.
- Προσθήκη κινητών εορτών για το έτος 2023.
- Προσθήκη αναζήτησης παραστατικών με βάση το όνομα του ασθενή.
- Διορθώσεις bugs σε διάφορες φόρμες.
- Βελτιώσεις στην καρτέλα του χειρουργείου της αντιγλαυκωματικής.
- Βελτιώσεις στην καρτέλα του χειρουργείου του καταρράκτη.
04.01.2021 Version 9.11.28 Released
- Προσθήκη δυνατότητας μαζικής εξαγωγής των παραστατικών που έχετε εκτυπώσει μέσα από την Ενότητα των Αποδείξεων.
- Βελτίωση της δυνατότητας διασύνδεσης με φορολογικούς μηχανισμούς Casio και προσθήκη της δυνατότητες διασύνδεσης με φορολογικούς μηχανισμούς RBS.
- Βελτίωση της εξαγωγής δεδομένων σε excel στα στατιστικά των φαρμάκων και της αποχής.
- Βελτιώσεις στην αποστολή sms και email από τις καρτέλες των ασθενών.
- Διορθώσεις bugs σε διάφορες φόρμες.
30.07.2020 Version 9.11.25 Released
- Προσθήκη νέων πεδίων πληροφοριών κατά την εξαγωγή δεδομένων σε excel στα στατιστικά των ραντεβού και των εσόδων ανά ασθενή.
- Βελτίωση της εξαγωγής δεδομένων σε excel των στοιχείων του συνόλου των ασθενών σας.
- Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής σε excel στο πεδίο Κλινική - Τμήματα - Είδη ραντεβού.
- Βελτιώσεις στην κοστολόγηση των ραντεβού και στην διαχείριση των οικονομικών σας.
- Βελτιώσεις στις εκτυπώσεις των φακέλων των ασθενών και του ημερολογίου.
- Βελτιώσεις στην ενδοεπικοινωνία.
- Βελτιώσεις στην αποστολή sms και email.
- Διορθώσεις bugs σε διάφορες φόρμες.
31.12.2019 Version 9.11.20 Released
- Προσθήκη νέων πεδίων στη συνολική εκτύπωση του φακέλου ασθενούς για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στις πληροφορίες που θέλετε να αντλείτε.
- Βελτίωση της δυνατότητας εξαγωγής σε excel στα στατιστικά των νέων ασθενών και των διαγνώσεων.
- Βελτίωση της εξαγωγής δεδομένων σε excel στα στατιστικά των τιμολογίων και των υπηρεσιών.
- Βελτίωση της λίστας καταχώρησης προσωπικών εκκρεμοτήτων.
- Βελτιώσεις στις εκτυπώσεις.
- Αύξηση των λογιστικών σειρών σε 20.
- Διορθώσεις bugs σε διάφορες φόρμες.
23.01.2018 Version 8.1.23 Released
- Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής σε excel των καταγεγραμμένων γιατρών.
- Προστέθηκαν νέα φίλτρα στα στατιστικά προέλευσης των ασθενών (όπως π.χ. ηλικία, φύλο, πόλη).
- Προστέθηκε νέο φίλτρο στα στατιστικά των τιμολογίων σε σχέση με τις υπηρεσίες που έχουν τιμολογηθεί.
- Προστέθηκε νέο φίλτρο στη σύνθετη αναζήτηση σε σχέση με το πεδίο "Συνεργασία από".
- Στη φόρμα προμηθευτή, στην ενότητα αποθήκης αναλωσίμων, προστέθηκε πεδίο σχετικά με τον τροπό πληρωμής.
- Κατά την εξαγωγή των στατιστικών ραντεβού σε excel προστέθηκαν 3 νέες στήλες πληροφοριών: "Πόλη", "Προέλευση" και "Φύλο" ασθενούς.
- Στα στατιστικά των ραντεβού δημιουργήθηκε η δυνατότητα γραφήματος των ραντεβού ανά τμήμα.
- Προστέθηκε φίλτρο αναζήτησης σε σχέση με την Προέλευση του ασθενούς στα στατιστικά των Χειρουργείων.
- Υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποστολής ομαδικού ή ατομικού SMS στη λίστα των ιατρών.
- Εξαγωγή της λίστας ιατρών σε excel μαζί με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν καταχωρημένες.
- Προστέθηκε προειδοποιητική σήμανση σε σχέση με τον αριθμό των ασθενών που υπάρχουν στη λίστα αναμονής.
- Στη Σύνθετη Αναζήτηση προστέθηκε νέο φίλτρο με το οποίο μπορώ να δω πόσοι και ποιοι ασθενείς έχουν καταχωρημένο Facebook στις καρτέλες τους.
- Διορθώσεις bugs σε διάφορες φόρμες.
01.02.2016 Version 6.2.0 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/Προσθήκες
-Δυνατότητα αποστολής email στη λίστα συνεργατών ιατρών
-Πιο εύχρηστη φόρμα διαχείρισης υπενθυμίσεων
-Νέες δυνατότητες στη φόρμα εργαστηριακών εξετάσεων
-Προσθήκη συστήσαντα ιατρού στα στατιστικά των υπηρεσιών
-Προσθήκη συστήσαντα ιατρού στις προτάσεις προς τους Ασθενείς
-Δυνατότητα export σε excel για την αποθήκη με τις οριακές ποσότητες των ειδών
-Δυνατότητα αυτόματου refresh στη φόρμα προόδου
Για Παιδιάτρους
-Δυνατότητα καταγραφής των σταδίων ανάπτυξης
-Νέα εξειδικευμένη φόρμα Περιγεννητικού Ελέγχου
-Νέες δυνατότητες στις καμπύλες ανάπτυξης
-Διορθώσεις στην νέα προβολή των εμβολίων
-Προβολής της ηλικίας στο πάνω μέρος της εκάστοτε φόρμας
Για Οδοντιάτρους
-Προσθήκης πολλαπλών πράξεων σε πολλά δόντια
09.09.2015 Version 5.9.10 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/Προσθήκες
-Αυτόματη εισαγωγή εικόνων από κινητό ή tablet, χωρίς σύνδεση με τον υπολογιστή
-Τροποποίηση του μενού στη φόρμα ημερολογίου
-Προσθήκη νέων λειτουργιών στην ενότητα τιμολόγησης
-Εμπλουτισμός στατιστικών με νέες δυνατότητες
Για Παιδιάτρους
-Νέα προβολή του πίνακα εμβολίων
Για Δερματολόγους/Πλαστικούς Χειρουργούς
-Νέες δυνατότητες στα πακέτα θεραπείας
05.05.2015 Version 5.8.15 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/Προσθήκες
-Νέο εργαλείο σχεδίασης με περισσότερες δυνατότητες
-Προσθήκη λίστας αναμονής στο ημερολόγιο
-Βελτιώσεις στην ενότητα οικονομικών
-Προσθήκη νέων στατιστικών
-Προσθήκη νέων Δεικτών
-Διόρθωση μικρών προβλημάτων
10.01.2015 Version 5.7.10 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/Προσθήκες
-Δυνατότητα καταχώρησης προσωπικών εκκρεμοτήτων
-Επαναφορά οποιασδήποτε διεγραμμένης κίνησης
-Δυνατότητα ορισμού υποχρεωτικών πεδίων προς συμπλήρωση
-Υπολογισμός δείκτη BSA με επιλογή μεθόδου
-Εμπλουτισμός της εκτύπωσης του φακέλου ασθενούς
-Προσθήκη νέων στατιστικών
-Προσθήκη νέων δυνατοτήτων στην ενότητα αποθήκης
-Βελτίωση στη λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας
-Αλλαγές στα γραφήματα εργαστηριακών εξετάσεων, υπενθυμίσεις, διαγνώσεις κλπ
Έκδοση για Οφθαλμιάτρους
-Νέες δυνατότητες στη φόρμα τονομέτρησης
Έκδοση για Δερματολόγους
-Προσθήκη νέων δυνατοτήτων στα πακέτα θεραπείας
01.09.2014 Version 5.6.0 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/Προσθήκες
-Προσθήκη σχολίου σε εικόνα
-Αυτοματοποιημένη καταχώρηση υπενθυμίσεων σε πολλούς ασθενείς ταυτόχρονα
-Βελτιώσεις στην ενότητα τιμολόγησης
-Βελτιώσεις στην ενότητα αποθήκης
-Νέα δυνατότητα έκδοσης παραπεμπτικών εξετάσεων
-Προσθήκη νέων στατιστικών
Έκδοση για γαστρεντερολόγους
-Βελτιώσεις στις φόρμες εξειδικευμένων εξετάσεων (γαστροσκόπηση, ορθοσκόπηση, κλπ)
01.07.2014 Version 5.5.78 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/Προσθήκες
-Αλλαγή τύπου και μεγέθους γραμματοσειράς
-Ρύθμιση προεπιλεγμένης δοσολογίας φαρμάκου
-Προσθήκη επίσημων αργιών στο ημερολόγιο
-Μεταφορά ραντεβού με drag and drop
-Εμπλουτισμός της φόρμας Υπενθυμίσεων με νέα εργαλεία
-Προσθήκη νέων στατιστικών
-Νέα συντόμευση (F7) για αναζήτηση ασθενούς από οποιαδήποτε καρτέλα του προγράμματος
-New Dicom Viewer με δυνατότητα αναπαραγωγής και αποθήκευσης video και ρύθμιση ποιότητας και μεγέθους αρχείου
-Δημιουργία νέων φορμών στην εφαρμογή για iPad,iPhone kai Android συσκευές
-Προβολή εικόνων και φωτογραφιών από όπου κι αν βρίσκεται ο χρήστης
Έκδοση για οφθαλμιάτρους
-Νέα κλίμακα στην καταχώρηση οπτικής οξύτητας
-Εμπλουτισμός της φόρμας Διαθλαστικού Ελέγχου
-Αυτόματη μεταφορά κοινών δεδομένων από τη φόρμα Διαθλαστικού Ελέγχου στη φόρμα Διαθλαστικής Επέμβασης
-Νέες εξειδικευμένες φόρμες (Βιτρεκτομής, Χειρουργείου Κερατοειδούς, Φλεγμονής)
31.01.2014 Version 5.2.21 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/Προσθήκες
-Νέα φόρμα Ανασκόπησης Συστημάτων
-Νέα φόρμα Λιπομέτρησης
-Νέα φόρμα Επιπλοκών
-Δημιουργία και εκτύπωση παραπεμπτικών εξετάσεων
-Σύνδεση ασθενών με συγγενικούς δεσμούς
-Βελτίωση εκτύπωσης φακέλου ασθενούς
-Προσθήκη νέων στατιστικών
-Εμπλουτισμός επιπέδων προστασίας του προγράμματος από τους -χρήστες
-Δυνατότητα διασύνδεσης με λογιστικά προγράμματα
01.09.2013 Version 5.0.0 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/Προσθήκες
- Συντομεύσεις για άμεση τιμολόγηση, εγγραφή στο βιβλίο ασθενών και διαγραφή ραντεβού
- Δημιουργία Αποθήκης για παρακολούθηση και διαχείρηση των αναλωσίμων της κλινικής ή του ιατρείου
Έκδοση για οφθαλμιάτρους
- Νέες φόρμες χειρουργείων (π.χ. Διαθλαστική Επέμβαση)
- Εξειδικευμένες φόρμες (π.χ. Μελέτη Γλαυκώματος)
Έκδοση για γαστρεντερολόγους
- Νέες εξειδικευμένες φόρμες (π.χ. Γαστροσκόπηση, Ορθοσκόπηση, κ.α.)
12.03.2013 Version 4.24.0 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/Προσθήκες
- Ολοκλήρωμένο πακέτο τιμολόγησης
- Τήρηση μηχανογραφημένου βιβλίου ασθενών
- Δυνατότητα εξαγωγής προμηθειών για κάθε ιατρό, αλλά και ομαδοποίηση ιατρικού προσωπικού
- Δημιουργία βιβλιοθήκης προτύπων εγγράφων
- Βελτίωση Ενδοεπικοινωνίας
- Δυνατότητα δημιουργίας post it
- Δημιουργία events στο ημερολόγιο
- Δυνατότητα log on/log off χωρίς έξοδο από το πρόγραμμα
- Εναλλακτική προβολή ημερησίας προβολής ραντεβού
- Προβολή εκτάκτων και ενημερωμένων ραντεβού με ειδική ένδειξη
- Προσθήκη φόρμας Παραπομπών και Απεικονιστικών Εξετάσεων
- Νέοι Δείκτες (COPD, Depression, BASDAI, DAS 28)
- Δυνατότητα συμπλήρωσης ηλικίας από τον ΑΜΚΑ, αλλά και αποφυγή διπλών εγγραφών ασθενών
- Επιλογή διάρκειας θεραπείας για τα σκευάσματα
Έκδοση οφθαλμιάτρων
- Νέες φόρμες: Χειρουργείο Καταρράκτη, Θεραπευτικό Laser, Χειρουργείο Κερατοειδούς, κ.α.
-Συγχώνευση μετρήσεων τονομετρικής καμπύλης από το διαθλαστικό έλεγχο και τη φόρμα τονομέτρησης
- Δυνατότητα επιλογής οφθαλμού σε φόρμες χειρουργείου και θεραπείας
20.12.2012 Version 4.12.0 Released
Για όλες τις ειδικότητες Γενικές Αλλαγές/ Προσθήκες
- Εξειδικευμένες & αυτοματοποιημένες εκτυπώσεις του ΕΟΠΥΥ
- Προσθήκη νέων στατιστικών (π.χ οφειλές, έξοδα κα)
- Προβολή Προγράμματος βασισμένη σε 2 γιατρούς ανα ραντεβού
- Ββελτιώσεις στις εκτυπώσεις
- Γενικές βελτιώσεις όπως γρήγορες επιλογές για προβολή και καταχώρηση (π.χ. δίπλα στο όνομα του συστήσαντα το ? παραπέμπει στον αριθμό των ασθενών που έχουν έχουν προέλθει από το συγκεκριμένο συστήσα)
- Εμπλουτισμός επιπλέον Δεικτών (Scores) (π.χ. Fagerstrom κα)
- Βελτιώσεις στην αυτοματοποιημένη σάρωση μέσα από την καρτέλα του ασθενούς
Έκδοση Παιδιατρικό - Σωματομετρικές μετρήσεις
- Καμπύλες ανάπτυξης βρεφών/παιδιών με βάση τα διεθνή και τα ελληνικά πρότυπα (WHO Standards)
- Πίνακας Εμβολίων
- Προσθήκη στο Ιστορικό : Ψυχοκινητικός έλεγχος / Προγεννητικός έλεγχος
Γαστρεντερολογικό
- Γραφήματα προόδου βάρους με παρατηρήσεις δακτυλίου
Έκδοση Γενικών Ιατρών / Παθολόγων/ Ενδοκρινολόγων
-Εξειδικευμένη φόρμα Διαβήτη
-Εξειδικευμένη φόρμα Θυρεοειδούς
-Εξειδικευμένη φόρμα Οστεοπόρωσης
-Γραφήματα προόδου πιέσεως με παρατηρήσεις αγωγής
23.08.2012 Version 4.8.0 Released
- Εκτύπωση/Τήρηση βιβλίου ασθενών
- Εκτύπωση/Διαχείρηση Παραστατικών ΑΠΥ
- Νέες Αναφορές Στατιστικών
- Ενημέρωση/Ειδοποίηση έλειψης αντιγράφων ασφαλείας
- Νέος Μηχανισμός εκτύπωσης
- Ταυτόχρονη Προβολή Ημερολογίου ανά ιατρό
- Προσθήκη Νέων πληροφοριακών ενδείξεων στο ημερολόγιο ανα ασθενή
- Προβολή ημερολογίου βάση ωραρίου εργασίας ιατρών
- Πολλές μικρές βελτιώσεις
12.03.2012 Version 4.0.6 Released
- Στην ενότητα των ραντεβού νέα δυνατότητα παρακολούθησης αναμονής των ασθενών σας.
- Βελτίωση της καρτέλα της Περίληψης των ασθενών (i επιλογή στα δημογραφικά) για ευκολότερη πρόσβαση σε περισσότερη πληροφορία
- Δημιουργία καρτέλας «Προτάσεις Θεραπειών»
- Βελτίωση καρτέλας πακέτων θεραπειών
- Νέα δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας πολλών ραντεβού μαζί
- Νεα εξειδικευμένη καρτέλα χειουργείου για «Μεταμόσχευση τριχών»
- Δυνατότητα προβολής και των σημείων του σώματος στα οποία εφαρμόζεται η θεραπεία στην προβολή του ημερήσιου προγράμματος στα ραντεβού.
- Νέα δυνατότητα σάρωσης μέσα από το πρόγραμμα
- Προθήκη κι αλλών status στα ραντεβού και αυτόματος χρωματικός διαχωρισμός αντίστοιχα
- Νέα στατιστική φόρμα για την καλύτερη παρακολούθηση των οφειλών
- Γραφιστικές βελτιώσεις σε διάφορες φόρμες
- Δυνατότητα “Same as last’’ για γρήγορη καταχώρηση ραντεβού που έχουν τις ίδιες παραμέτρους με την προηγούμενη φορά
- Διόρθωση μικρών προβλημάτων
30.11.2011 Version 3.2.2 Released
- Βελτίωση γραφικών του βασικού μενού αλλά και καρτελών
- Συντόμευση στο βασικό μενού για γρήγορη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
- Δυνατότητα export σε excel και αυτόματη μετατροπή σε UTF8
- Βελτίωση αυτόματης αποστολής μαζικών email
- Στην ενότητα των ραντεβού προσθήκη δυνατότητας "busy period" για τις ώρες και μέρες που λείπει ή απασχολέιται αλλού ο γιατρός.
- Βελτίωση και προσθήκη νέων στατιστικών αναφορών όπως επαναληψιμότητας θεραπειών.
- Δημιουργία νέας πρωτοποριακής δυνατότητας "Επόμενος Ασθενής"
25.08.2011 Version 2.2.4 Released
Bug Fixes
15.07.2011 Version 2.1.69 Released
- Major Interface Improvments
- Photo Preiview form Improvments
21.06.2011 Version 2.1.49 Released
-Προσθήκη δυνατότητας Cropping και Brightness στις φωτογραφίες
-Προσθηκη επιπλέον πεδίων στο Ιστορικό (ειδικό για γρήγορη καταχώρηση)
-Βελτίωση αναφορών για επίβλεψη κινήσεων των χρηστών
-Βελτιώσεις στα γραφικά
-Προσθήκη i-Phone /Smartphone επικοινωνίας με το Professional Clinic
-Προσθήκη καταλόγου με τους εορτάζοντες με βάση το εορτολόγιο
-Προσθήκη επιπλέον πεδίων για χειρουργεία και οικονομικά στοιχεία
-Προσθήκη εξειδικευμένων πεδίων για τη δερματολογική έκδοση(και έκδοση πλαστικών) σχετικά με ειδικά πεδία για τιμές
10.04.2011 Version 2.1.22 Released
- Δυνατότητα στοίχισης ραντεβού ανά Μηχάνημα/τμήμα
- Προσθήκη autocopmplete σε περισσότερα πεδία
- Βελτίωσης της φόρμας συγχώνευσης
05.04.2011 Version 2.1.14 Released
- Βελτιώσεις στη φόρμα σχεδιασμού/σημειώσεων
- Βελτιώσεις στο τμήμα εισαγωγής φωτογραφιών
- Προσθήκη δυνατότητας επισκόπησης ιστορικού μέσα από κάθε φόρμα κίνησης ( Ραντεβού, Διαγνώσεις, Συνταγής, κλπ...)
- Προσθήκη δυνατότητας αυτόματης μαζικής αποστολής SMS Υπενθυμίσεων για συγκεκριμένη ημερομηνία
17.03.2011 Version 2.0.02 Released
- Δυναμική Καταχώρηση Ημερομηνίας
- Βελτιώσεις στα Μενού
- Βελτιώσεις στην Διαχείριση Φωτογραφιών
- Δυνατότητα Εισαγωγής Μαγνητικών/Αξονικών Δεδομένων από cd/dvd
17.02.2011 Version 2.1.01 Released
15.02.2011 Version 2.0.85 Released
- Κεντρική φόρμα, γραφική αναβάθμιση
03.02.2011 Version 2.0.84 Released
26.01.2011 Version 2.0.83 Released
- Προσθήκη δυνατότητας Mirroring στην ενότητα των φωτογραφιών
- Βελτίωση της φόρμας του ιστορικού στην καρτέλα του ασθενούς
- Δημιουργία δυνατότητας drag and drop των φωτογραφιών στην ενότητα των φωτογραφιών
- Δημιουργία ενημερωτικού πεδίου "Τι καινούριο υπάρχει στο Professional Clinic" έτσι ώστε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι με τις εξελίξεις του προγράμματός μας και τις αναβαθμίσεις
- Προσθήκη ενημερωτικής μπάρας για τη διαδικασία εισαγωγής φωτογραφιών στην ενότητα των φωτογραφιών
- Προσθήκη πεδίου ιδιωτικής ασφάλει
18.01.2011 Version 2.0.82 Released
14.01.2011 Version 2.0.81 Released