ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Professional Clinic EMR

Για Πλαστικούς Χειρούργους


Η εταιρεία ProfClinic εξειδικεύεται επί σειρά ετών στη δημιουργία ιατρικού λογισμικού. Στόχος μας η δημιουργία ενός προγράμματος ικανού να βοηθήσει τους ιατρούς στο έργο τους.


Το πρόγραμμά μας Professional Clinic, εγκατεστημένο σε δεκάδες πλαστικούς χειρούργους, βοηθάει καθημερινά στην άμεση ενημέρωση τους σε σχέση με τα περιστατικά τους προσφέροντας ταχύτητα και ακρίβεια. Η χρήση του είναι απλή, η λειτουργία του παραμετροποιήσιμη, ενώ μπορούν να εισάγουμε τα δεδομένα σας από παλαιότερες εφαρμογές ή βάσεις δεδομένων.


Το Professional Clinic διαχειρίζεται:


  • Τις καρτέλες των πελατών σας
  • Τις διαγνώσεις-επεμβάσεις τους
  • Τις επισκέψεις τους
  • Το ιστορικό τους
  • Τις φωτογραφίες πριν, μετά και κατά τη διάρκεια θεραπειών, επεμβάσεων
  • Τις υπενθυμίσεις τους
  • Αποστολή SMS υπενθυμίσεων, εορταστικών SMS κ.α.
  • Πολλαπλούς ιατρούς και τμήματα δυναμικά
  • Προγραμματισμός επισκέψεων με δυναμική ανεύρεση διαθέσιμων περιόδων


Προσφέρει όλα τα σύγχρονα εργαλεία που απαιτεί η τεχνολογία σήμερα, λειτουργία σε περιβάλλον δικτύου, έξυπνο και προγραμματισμένο backup, online αναβαθμίσεις, εξαγωγή δεδομένων σε Excel και άλλα πρότυπα, συγχρονισμός με κινητό μέσω Microsoft Outlook, ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση, εύκολη διασύνδεση κλινικών - ιατρείων.