ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η ομάδα του Professional Clinic καταλαβαίνει πως κάθε ιατρική ειδικότητα έχει ξεχωριστές ανάκες οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες καρτέλες και ενότητες. Γι’ αυτό αναπτύξαμε το λογισμικό μας με τη συμβολή κορυφαίων ιατρών επιστημόνων από κάθε ειδικότητα που καλύπτουμε.

Γνωρίζουμε ακόμη ότι κάθε ιατρείο ή κλινική έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ανάγκες γι’αυτό το Professional Clinic είναι ένα άκρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες όχι μόνο κάθε ειδικότητας αλλά και κάθε ιατρείου – κλινικής.

Το λογισμικό μπορεί να παραμετροποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη ώστε εύκολα και γρήγορα να μπορεί να το χρησιμοποιεί χωρίς να τον μπερδεύει με πληθώρα άχρηστων επιλογών. Η ομάδα του Professional Clinic δεσμεύεται για τη συνεχή ανάπτυξη του προγράμματος με συχνές αναβαθμίσεις.