S O M E I N F O H E R E

Το ιατρικό λογισμικό Professional Clinic είναι άκρως παραμετροποιήσιμο και μπορεί να προσαρμοστεί βάση των ιδιότυπων αναγκών σας. Τυχόν αλλαγές που επιθυμείτε γίνονται άμεσα και γρήγορα, χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, μέσω διαδικτυακών αναβαθμίσεων. Επιπλέον το Professional Clinic αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα του κλάδου καθώς προφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες του ιατρείου, ακόμη και σε απομακρυσμένες θέσεις, όπου υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.


Βασικές ενότητες του Professional Clinic:


...

Διαχείριση των Ιατρικών Φακέλων

records

Το Professional Clinic σας βοηθάει να τηρήσετε με οργανωμένο τρόπο όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ασθενή σας τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν από απλά δημογραφικά στοιχεία μέχρι το ιατρικό ιστορικό, διαγνώσεις και συνταγολόγια ασθενών μεταξύ άλλων. Προσφέρει τη δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί έτσι ώστε να καθιστά δυνατές και τις πιο δύσκολες αναζητήσεις. Η ανεύρεση των ασθενών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου απαλλάσσοντας τον γιατρό από χρονοβόρες διαδικασίες. Προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επισκόπησης και έρευνας στα καταχωρημένα στοιχεία.

Δείτε εικόνες Περισσότερα


...

Διαχείριση και Προγραμματισμός Ραντεβού

records

Το Professional Clinic σας βοηθάει να οργανώσετε με γρήγορο και εύκολο τρόπο τα ραντεβού σας μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Μπορείτε να τα οργανώσετε ανάλογα με την ημέρα, την εβδομάδα ή το μήνα. Σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα ραντεβού σας ανάλογα με το τμήμα στο οποίο ανήκουν, το είδος τους αλλά και το ποιος ιατρός ή βοηθός θα τα πραγματοποιήσει. Προσφέρει πολλές επιλογές όπως πλήρης εικόνα διαθέσιμων περιόδων με προτεινόμενα διαθέσιμα ραντεβού, χρωματικούς διαχωρισμούς, αυτόματες υπενθυμίσεις των ραντεβού σας κ.α

Δείτε εικόνες Περισσότερα


...

Διαχείριση Διαγνώσεων και Θεραπειών Ασθενούς

records

Εκτός από τα απαραίτητα πεδία που σας βοηθούν να βελτιστοποιήσετε τις καταχωρήσεις σας προσφέρει μια λίστα από διαγνώσεις βασισμένες στο ICD - 10, World Health Organization, ενώ ταυτόχρονα σας παρέχει τη δυνατότητα να προσθέστε τις δικές σας εξατομικευμένες λίστες. Συχνά ενημερώνεται η λίστα μέσω αναβαθμίσεων.

Δείτε εικόνες Περισσότερα


...

Διαχείριση Φαρμάκων / Συνταγογράφηση

records

Το Professional Clinic προσφέρει έναν κατάλογο φαρμάκων βάση της εκάστοτε λίστας του ΕΟΦ. Δυνατότητα εύκολης εισαγωγής φαρμάκων μέσα από καταλόγους για εξοικονόμηση χρόνου και ευκολία. Ακόμη μέσα από το πρόγραμμα μπορείτε να συνταγογραφείτε.

Δείτε εικόνες Περισσότερα


...

Διαχείριση Μικροβιολογικών Εξετάσεων

records

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σαρωμένες εικόνες μικροβιολογικών εξετάσεων ή να καταχωρήσετε τις τιμές των δεδομένων (αιματολογικά, βιοχημικά κλπ.) έτσι ώστε αυτόματα τα αποτελέσματα των διαφόρων εξετάσεων να ελέγχονται ως προς τις φυσιολογικές ή αποκλίνουσες τιμές. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκεύονται και να συγκρίνονται με προηγούμενες εξετάσεις έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στην παρακολούθηση ενός ασθενούς.

Δείτε εικόνες Περισσότερα


...

Ψηφιακή Αρχειοθέτηση Ιατρικών Φωτογραφιών & video /Σχεδιασμός

records

Δυνατότητα αποθήκευσης, αναπαραγωγής και επεξεργασίας εικόνων ή video στην καρτέλα κάθε ασθενούς χωρίς κανέναν περιορισμό στην ποσότητα ή το μέγεθος του ψηφιακού υλικού. Δυνατότητα σχεδίασης πάνω σε εικόνες κα.

Δείτε εικόνες Περισσότερα


...

Διαχείριση, Δημιουργία Αναφορών και Στατιστικά Δεδομένα

records

Μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες μπορείτε να εξάγετε επεξεργασμένα αποτελέσματα σε σχέση με διάφορα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει, όπως για τι είδους φάρμακα έχετε χορηγήσει μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή για τα είδη των διαγνώσεων σας ή την κίνηση του ιατρείου σας κα. Όλες οι αναφορές συνοδεύονται από δυναμικά στατιστικά γραφήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και σε τυχόν δημοσιεύσεις σας.

Δείτε εικόνες Περισσότερα


...

Εργαλεία Προώθησης (Μarketing)

records

Το Professional Clinic ιατρικό λογισμικό έχει ενσωματώσει εργαλεία προώθησης για πιο αποδοτική διαχείριση των ασθενών ή ενδιαφερόμενων ασθενών. Καλύτερη παρακολούθηση των ραντεβού με συστήματα υπενθυμίσεων για follow up θεραπείες. Πρωτοποριακό σύστημα αυτοματοποιημένης και προσωποποιημένης μαζικής απόστολής sms ή email για υπενθύμιση των ραντεβού τους κλπ . Δυνατότητα κατηγοριοποίησης των ασθενών σε συγκεκριμένες κατηγορίες βάση πολλαπλών κριτηρίων για στοχευμένες marketing καμπάνιες .

Δείτε εικόνες Περισσότερα


...

Έκδοση Παρασταστικών

records

Εκτυπώσετε μέσα σε λιγα δευτερόλεπτα την απόδειξη παροχής υπηρεσιών σας μέσα από ένα πρόγραμμα διαχείρισης ασθενών χωρίς να μπλέκετε με περισσότερες εφαρμογές. Το Professional Clinic διασυνδέεται και με φορολογικούς μηχανισμούς.

Δείτε εικόνες Περισσότερα


...

Αποθήκη Αναλωσίμων

records

Ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω λειτουργίες: Αρχείο ειδών αποθήκης και παρακολούθηση αποθεμάτων. Καταμέτρηση και κατηγοριοποίηση των προϊόντων. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε είδος, barcode, κινήσεις είδους, πολλαπλοί προμηθευτές ανά είδος. Επισήμανση είδους κάτω από το επιτρεπόμενο όριο αποθεμάτων. Δημιουργία αναφορών και στατιστικών καθώς & εκτυπώσεις αυτών.

Δείτε εικόνες ΠερισσότεραProfessional Clinic Appointment Web Portal

Ο ασθενής σας πλέον μπορεί να κλείσει το ραντεβού του online επιλέγοντας από ένα ημερολόγιο τις διαθέσιμες μέρες και ώρες του γιατρού του αλλά και το λόγο επίσκεψής του. Οι πληροφορίες αυτές θα συγχρονίζονται με τη βασική εφαρμογή σας Professional Clinic.

Automatic Backup Service

Η ομάδα του Professional Clinic μπορεί να αναλάβει με ασφάλεια και υπευθυνότητα τη λήψη καθημερινού αντίγραφου ασφαλείας (backup) των ιατρικών σας δεδομένων. Κάνοντας χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας του Professional Clinic εξασφαλίζετε περισσότερη ασφάλεια των δεδομένων σας από πιθανή απώλεια λόγω διαγραφής κατά λάθος, βλάβης του εξοπλισμού σας ή μόλυνσης του λειτουργικού σας συστήματος από κακόβουλο λογισμικό κλπ.. Ταυτόχρονα, αφαιρείτε από εσάς το άγχος της ευθύνης και του χρόνου που απαιτεί αυτή η διαδικασία.

Hosting Of Your Database

Μπορείτε να απαλλαγείτε από την ανάγκη χρήσης δικού σας server χρησιμοποιώντας τους δικούς μας σύγχρονους και ταχύτατους server. Κερδίζετε συνεχή πρόσβαση από παντού αρκεί να έχετε internet.

Dicom Viewer

DICOM Viewer is an application for primary processing and preservation of medical images in DICOM format. It is equipped with the most common tools for the manipulation of DICOM images and it has an intuitive user interface. It includes:

 • Open and save DICOM in professional clinic patient’s directory
 • Display images from different studies or examinations
 • Convert DICOM images to the format jpeg
 • Zooming DICOM images
 • Medical image processing operation
 • Suited for patient CD/DVD to show DICOM images

VideoGrabber

Video Grabber is an easy to use program to captures and records video and audio streams. Video Grabber is also an advanced media player that lets you play audio/video clips. Features:

 • Capture video directly to your hard drive
 • Record video in mpeg format
 • Capture video from a webcam or video and svideo input device (e.g., VHS recorder)
 • Screen capture software records the entire screen
 • Record video alone or video and audio simultaneously
 • Create photo snapshots of a video at any time
 • Adjust the video resolution, size and frame rate for capture

Screen Capturer

Screen Capturer is a screen-capture & screen-recording tool to record screen activities of medical equipment into standard AVI video files. Features:

 • Record screen activities into Standard or Compressed AVI video files.
 • ·
 • User-friendly interface, easy to use.

Η ProfClinic προσφέρει μια σειρά από παροχές τεχνικής υποστήριξης έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του προγράμματός σας χωρίς κανένα πρόβλημα.

Προσφέρουμε διάφορες λύσεις που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη ακόμη και εκείνων που βρίσκονται εκτός Αθηνών, καθώς συνεργάτες μας υπάρχουν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.

Η υποστήριξη στο Professional Clinic επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους που κυμαίνοται από την άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση, απομακρυσμένη πρόσβαση και διαδυκτικές αναβαθμίσεις μέχρι και την παρουσία τεχνικού στο ιατρείο – κλινική σας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσω διαδικτύου επιτυγχάνοντας έτσι άμεση και γρήγορη ανταπόκριση και λύση στο προβλήμά σας.

Μπορείτε πάντα να στείλετε οποιοδήποτε αίτημά σας, καθώς και τις παρατηρήσεις σας, χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσα από το πρόγραμμα για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι καθημερινά διαθέσιμο για την επίλυση των αποριών σας 9.00 το πρωί με 21.00 το βράδυ και για την επίλυση τεχνικών δυσκολιών καθημερινά 9.00 το πρωί με 17.00 το απόγευμα.

Το Professional Clinic συνεχώς αναβαθμίζεται έτσι ώστε να γίνεται όλο και καλύτερο ενώ ταυτόχρονα να προσφέρει νέες δυνατότητες στους ιατρούς. Ο χρήστης μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να λαμβάνει δωρεάν τις νέες εκδόσεις.

Προσφέρουμε δωρεάν αναβαθμίσεις, υποστήριξη και εκπαίδευση για ένα χρόνο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Το λογισμικό μας είναι βασισμένο σε τελευταίας γενιάς RDBMS, η οποία το βοηθάει να είναι πολύ πιο γρήγορο ειδικά όταν πρόκειται για βάσεις με πολλά δεδομένα.

 • Δεν προϋποθέτει τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (hardware) ενώ είναι συμβατό εκτός των άλλων και με Windows 7 ή 8. Μπορεί να τρέξει τόσο σε Linux όσο και Windows server.

 • To Professional Clinic έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει κάθε είδους ψηφιακό υλικό (όπως video, σχέδια, φωτογραφίες, σαρωμένα ή ψηφιακά ιατρικά αποτελέσματα, ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, υπερηχογραφήματα, αξονικές, MRI κ.λ.π.) σε πολλά τμήματα του προγράμματος. Ταυτόχρονα μπορεί να εισάγει ψηφιακό υλικό από πολλές τοποθεσίες.

 • Μπορεί να δεχτεί δεδομένα από κάθε είδους ιατρικό λογισμικό και όργανα μέτρησης, ενώ μπορεί να τ’α ποθηκεύσει απευθείας στο φάκελο του ασθενούς. Έχει τη δυνατότητα να εισαγει όλα τα δεδομένα σας από παλαιότερες εφαρμογές.

 • Δωρεάν αναβαθμίσεις προφέρονται συστηματικά μέσω internet έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του λογισμικού.

 • Απαιτήσεις συστήματος
  Ελάχιστες:
  • Intel Core i3 (2.0 GHz) ή αντίστοιχο
  • 4 GB RAM
  • 1 GB HDD (για την βασική εγκατάσταση και την βάση δεδομένων)
  • Μερικά GB HDD ανάλογα με τα αριθμό και το μέγεθος των εικόνων σας
  • 1280x1024 Ανάλυση οθόνης (17" monitor)

  Προτεινόμενες:
  • Intel Core i5 (2.0 GHz) ή αντίστοιχο
  • 4 GB RAM
  • 1 GB HDD (για την βασική εγκατάσταση και την βάση δεδομένων)
  • Μερικά GB HDD ανάλογα με τα αριθμό και το μέγεθος των εικόνων σας
  • 1920x1080 Ανάλυση οθόνης (20"+ monitor)

  Σημείωση: Το Professional Clinic μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά σε παρωχημένα λειτουργικά συστήματα η υποστήριξη των οποίων έχει λήξει όπως, π.χ. Windows XP.
  Συσκευές Android:
  • Έκδοση Android 4.0+
 •  
 • Professional Clinic is a pleasant and easy to use software that applies to any medical specialty thanks to its fully modular environment without requiring advanced computer skills.

 • It can run on one or many computers. Users in a network environment can access and create data simultaneously something which is ideal especially for small clinics that share more than one doctor or have a secretary.

 • Different access privileges for different users (e.g. doctor and secretary) will guarantee the protection of your patients’ personal data.

 • Ability to search your patients or other information through complex search criteria (Name, telephone, address, disease, dates etc).

 • It can export all your data into different file formats such as Word or excel giving you the ability to process them in any way you wish.

 • Professional Clinic provides you with a wide range of printing options throughout the different sections of the program including the statistical information or prescriptions made.

 • The software offers a valuable “reminders” feature which can notify you of any information regarding your schedule or your patients’ needs.

 • It offers an automatic scheduled backup with the option to automatically turn off the computer once the process is completed. This option will safeguard your data in case of any contingencies.

Professional Clinic


28.03.2018


Δείτε στην ενότητα "Εκδόσεις" τις νέες μας αλλαγές/βελτιώσεις & προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στο Professional Clinic.

Professional Clinic


01.02.2016


Δείτε στην ενότητα "Εκδόσεις" τις μοναδικές αλλαγές/βελτιώσεις και νέες προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στο Professional Clinic.

Professional Clinic


18.11.2015


Με xαρά σας ανακοινώνουμε ότι πλέον το Professional Clinic διαθέτει σύγχρονο και ολοκληρωμένο οδοντιατρικό πρόγραμμα.

Νέα έκδοση Professional Clinic


10.09.2015


Δείτε στην ενότητα "Εκδόσεις" τις μοναδικές αλλαγές/βελτιώσεις και νέες προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στο Professional Clinic.

Νέα έκδοση Professional Clinic


06.05.2015


Δείτε στην ενότητα "Εκδόσεις" τις μοναδικές αλλαγές/βελτιώσεις και νέες προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στο Professional Clinic.

Νέα έκδοση Professional Clinic


13.01.2015


Δείτε στην ενότητα "Εκδόσεις" τις μοναδικές αλλαγές/βελτιώσεις και νέες προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στο Professional Clinic.

Νέα Έκδοση Professional Clinic


16.09.2014


Δείτε στην ενότητα "Εκδόσεις" τις μοναδικές αλλαγές/βελτιώσεις και νέες προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στο Professional Clinic.

Νέα Έκδοση Professional Clinic


14.07.2014


Δείτε στην ενότητα "Εκδόσεις" τις μοναδικές αλλαγές/βελτιώσεις και νέες προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στο Professional Clinic.

Συμμετοχή στο 28° Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ


13.02.2014


Το Professional Clinic θα συμμετέχει στο 28° Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα στις 20 - 23 Φεβρουαρίου 2014.

Μια από τις εφαρμογές μας στο iPhone


09.04.2012


Διαβάστε τι έγραψαν για το δερματολογικό ιατρικό λογισμικό μας στο iPhone: http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=14227

Profesional Clinic


06.12.2011


Το Professional Clinc είναι συμβατό με Mac - Apple υπολογιστές!

Professional clinic


06.12.2011


Με ιδαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο μας ιατρικό λογισμικό Professional Clinic ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα διαχείρισης ιατρείου και ασθενών.

Professional Clinic Dicom Viewer !


19.09.2011


To Professional Clinic Dicom Viewer  είναι ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο πρόγραμμα προβολής όλων των αρχείων τύπου Dicom το οποίο έχει ενσωματωθεί στο Professional Clinic. Είναι ικανό να διαχειριστεί όλες τις ατινογραφίες, αγγειογραφήματα υπερηχογραφήματα, αξονικές(CT) και μαγνητικές τομογραφίες (MRI) κλπ. Είναι εύκολο στη χρήση χωρίς να μπερδεύει ή να καθυστερεί το γιατρό με περιττές λειτουργίες.  Δεν έχετε παρά να κατεβάσετε ΔΩΡΕΑΝ το Demo του Professional Clinic Dicom Viewer!

Profesional Clinic


31.05.2011


Τώρα το Professional Clinic διαθέσιμο και στο i-Phone και i-Pad! Μια εφαρμογή για να έχετε το ιστορικό των ασθενών σας και τα ραντεβού σας οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, γρήγορα και απλά θα είστε διαρκώς ενήμεροι!

Professional clinic


19.11.2010


Στη νέα μας έκδοση 2.0.52 Το Professional Clinic πρωτοπορεί παρέχοντας τη δυνατότητα αυτόματης αποστολή υπενθυμίσεων μέσω sms μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των ασθενών- πελάτων. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των ραντεβού και κατ’επέκταση του χρόνου σας.